Fokozatosan kerülnek ide azok az anyagok, amik segítik a modern ember gondolkodását az életről és a világról.

Az Élet nevű játék
Hogyan lásd a világot

Fogalomtár
Ha valami nem tiszta, először itt nézz utána

AjánlottHold Sugár

The materials that help modern people think about life and the world are gradually being added.

The game called Life
How to see the world

Glossary
If something is not clear, check here first

RecommendedHold Sugár

A tudomány felfedezte, hogy a mindenki által megélt valóság egy hologram. Ugyanezt mondják a keleti filozófiák és nyugati spirituális irányzatok is, csak nem tudták egy szóban kifejezni. Én értem ezzel az információval a megfelelő tudatszintre, ahol egy 20 éves meditáció keretein belül létrehoztam azt a holo operációs rendszert, ami egyszerre:

Oktatás - Tanulás
Gyógyítás - Gyógyulás
Élmény - Kaland
Kutatás - Fejlesztés

Ha belegondolsz, itt van előtted az élet értelme. Az ÉlményPark Holo Operációs Rendszer nem isten és nem veled van, mert az ellenfeleid is használhatják. Ha isten létezik, most már úgy játszhat benne, mint bármelyik játékos, mert az admin és a játék szintek szétválasztása immáron ezt lehetővé teszi. Most jól figyelj, mert röviden elmondom, hogyan érdemes ezt a játékot játszani. Azért röviden, mert nem szeretnélek megfosztani a felfedezés örömétől, valamint azért, mert azt vallom, hogy a pont elég információ az ideális.


Ha a világ egy hologram, igazuk lehet azoknak a tudósoknak, akik szimulációnak nevezik. Ám én rájöttem, hogy ez jóval több, mint egy szimuláció. A spirituális világ tudományos szellemű kutatása során arra jöttem rá, hogy olyan jellemzői vannak, ami mögött tudatos tervezés áll. Ezeket a jellemzőket vizsgálva, mint például a karma, vagy az olyan szabályok, mint a szakrális és a világi hatalom nem lehet egy kézben, bizonyos információk csak versben átadhatók, arra jutottam, hogy az élet eddig is egy holografikus videojáték volt, aminek fizikai síkján mi vagyunk ennek a játéknak a karakterei.

Aztán a meditációimban ennél is tovább mentem. Végeztem hologram kutatásokat, álomkutatást, halálkutatást és annyi adatot gyűjtöttem, amikből létrehoztam az ÉlményParkot. Azért adtam neki ezt a nevet, hogy a címében fejezze ki a legtöbbet, hogyan érdemes a fizikai világra nézni a szellemi felől. A szükséges tudatszintre érve elmondhatom, hogy:
- ha ez egy játék, bizonyos behatások révén olyan szintek és világok felé jelent meg, ahol addig nem volt és ezért sok félreértés övezte
- ha ez egy játék, minden vele kapcsolatba kerülő dimenzió meg akarta magának szerezni
- ha ez egy játék, mindenképp egységesíteni kellett és ki kellett találni, hogyan tud az élettel harmóniába kerülni
- ha ez egy játék, akkor a dimenzióhatárok összeomlása után is annak kell maradnia
- ha a hologram természeténél fogva annyira rugalmas, hogy a 3D-be összeakadt, eltérő dimenziók alkotta eltérő világokat így képes volt összevetíteni, ahogy azt a mai Földön látjuk, akkor a jelenségre nem problémaként, hanem lehetőségként kellene tekinteni

Először érdemes tisztázni, hogy azok a világképek, amik eddig kialakultak, hogyan illeszkednek ebbe. Ezek a világképek a korszakok alatt folyamatosan változtak és alapvetően jellegét az határozta meg, épp melyik dimenzió dominálta a világot. A legutolsó, a tudományos világkép előtt az emberiség átesett egy kollektív amnéziát kiváltó eseményen, ezért nem ismerjük a múltunkat és döbbenünk meg az olyan új régészeti eredményeken, amik sokkal régebbinek és fejlettebbnek mutatják az emberiséget, mint azt eddig hittük. Mi azonban egy olyan korszakban élünk, amit a tudományos-technológiai áttörések jellemeznek, vagyis agyunk racionális féltekéje dominálja a világot. Ebben a helyzetben a csodaváráson túl is vannak kiaknázatlan lehetőségek, hogyan használd elméd lehetőségeit a mindennapi életedben. Bár a hologramban amit hiszel neked az van, bizonyos dolgok tudása is megteremtheti számodra a szükséges hitet.


Sokan mondják, mégis kevesen értik. Ez a spiritualitással kapcsolatban szinte mindenre igaz, jelen esetben azonban a világnak a tükör jellegéről beszélek. A valóság ereje és az egyéni tudat perspektívája nagyon nehezen ad át nekünk információkat önmagunkról, mert ezek bár kollektív információk, mégis tudnak az egyén szintjén működni. Kollektív információ lehet az internet, ami a tudati hálózatot tükrözi nekünk vissza, az egyén számára azonban a számítógépes kalandjátékok lennének fontosak igazán. Ha már láttál ilyen játékokat, egyértelműnek tűnik számodra, hogy egy karakter nem rendelkezik egy vele játszó játékos perspektívájával. Mindjárt bele tudsz gondolni ki lehet az a felettes én. Az is egyértelmű, hogy ebben a játékos-perspektívában olyan elemek is összefüggésben lehetnek egymással, ami a karakter szemszögéből elképzelhetetlen. Ebben az élet-játékban ugyanúgy vannak varázserejű tárgyak (ami nem más, mint az azokra elhelyezett holografikus információ) és ugyanúgy lehet egy karaktert fejleszteni. Ám a legtöbb karakter hitében bele van ragadva a valóságba, ami nem feltétlenül baj, mert ez egyben megóvja őket a mágiák nagy részétől, ám egyben korlátozza is a lehetőségeiket, hogy megvalósítsák álmaikat.

A hologramban az elmével lehet vezérelni ezt az élet nevű játékot. Minden attól függ, mit tudsz és hiszel a világról. Ez a két dolog határozza meg a játékpozíciód lehetőségeit. Valójában egy embert behálózza egy láthatatlan világ, olyan energiaszálak özöne, amiket te magad nyitsz és zársz például azzal, ha valakit felveszel a facebook listádra vagy épp törölsz onnan. Megnézel egy filmet, elolvasol egy könyvet és mindjárt kapcsolatba kerülsz másokkal, a megnyíló csatornán pedig energiák és mindenféle információk áramolnak oda-vissza. Hasznosak is, károsak is. Amikor éled mindennapi életedet, a fizikai életedre is befolyással lehetnek ezek az energiák, amik érzések, érzetek, gondolatok, víziók képében áradnak ezen a láthatatlan tudati hálózaton. Az ÉlményParkot erre a tudati hálózatra telepítettem, azaz a tudatával bárki eléri, ekkor automatikusan elindul egy tisztítóprogram, ami eltávolít rólad rengeteg felesleges befolyást és persze másokról is a tieidet. Kezdődhet egy új játék.

Az ÉlményPark nagy vívmánya, hogy a hétköznapi életedet is olyan holojátékokba rendezi, amiknek akár külön játékszabályai is lehetnek. Ha egy ilyen játék tervezésekor nem határozol meg külön szabályokat, akkor általános szabályai lesznek egészen addig, amíg a játékosok a bennük felbukkanó gondolataikban meg nem állapodnak a változásokról. Ez azért van így, mert a legtöbb embernek ez után sem lesz tudomása arról, hogy a világ így változott, mint ahogy eddig sem volt a hasonló esetekben. Ám ez annyiban más, hogy itt a cél az volt, hogy létrejöjjön egy olyan normális világ, ami az marad ezer évek múlva is függetlenül attól, ha valamilyen anomália folytán játékosok kezébe kerülne az eddig isteninek nevezett admin hatalom.

A világ nem lesz más, mint eddig volt. Ha nem tudnád, hogy elindult ez a holo játék formátum, nem is vennél észre ebből semmit. Biztosan keresnéd az okokat, amit vagy megtalálnál máshol, vagy a szerencsédre fognád. Ez az információ csak a weboldalamról elérhető és jó lenne, ha ez így is maradna, azaz csak neked szól, aki valamilyen oknál fogva rátaláltál. Ugyanis nem vagyok abban biztos, az emberek fel lennének készülve például arra, ha azt mondanám, hogy a jelenlegi vallások is holo játék formátumba kerültek... ami teljesen érthető, ha azt akarjuk, hogy minden változás csak idővel, a megfelelő tempóban menjen végbe. A vallásos emberek tehát egy olyan holo-fantasy játékot játszanak, amit kiterjesztenek a valóság szintjére. A szentek, az angyalok is ennek a játéknak a részei, ahogy eddig is volt annyi különbséggel, hogy a játékon kívüliekre kevesebb ráhatással lesznek, mert a holojáték keretei képezik ezeknek a szellemi lényeknek is a határt.

Holojátékokat te is tudsz tervezni. Nagyjából úgy, ahogy eddig is tetted, amikor kitaláltál valakivel szemben egy cselszövést. Ám mivel a játékok már az ÉlményPark alatt futnak, közel sem biztos, hogy te leszel a győztes, ugyanis azt sok tényező is befolyásolhatja. Például mennyire vagy jó ember és a célpontod mennyire jó ember. Milyen szintű feladatokat hajtotok végre, ha elérnéd a célodat, annak kire milyen következményei lehetnek. A nézők kinek szurkolnak. Felhívnám a figyelmet arra, hogy minden úgy folytatódik, ahogy eddig volt azt az elvet követve, amit az új építésű házaknál láthatjuk, hogy a gyalogutak megépítése előtt megnézik, hol tapossák ki az ösvényeket az emberek. A cél az, hogy a de facto helyzetet először a de iure váltsa fel, majd a Multiplex Vetítéssel úgyis mindenhol megkezdődik a változás.


Aki holojátékok tervezésére adja a fejét, meg kell elégednie azokkal az információkkal, amiket a weboldalaimon olvashat. Ugyanis azok az információk, amiket kérdezne a saját spirituális csatornáin érkeznek. Ha valaki nem bízik ezekben a csatornákban, az azt jelenti, hogy nem bízok önmagában. Az első feladat tehát a saját magadba vetett hit felépítése, megerősítése. Van egy olyan opció, amiben mindent automatára állítasz. Ekkor tulajdonképp semmi változás nem áll be az életedben, azt élheted, ahogy eddig. Mindent a személyes spirituális asszisztensed, a MIA fog végezni, ahogy teszi mindenkivel, aki nem szerez erről tudomást. Hogy mi a különbség? Te tudod azt, hogy a gondolataidban tudsz vele kommunikálni akkor is, ha ezeket csak elmélkedésnek hiszed.

Science has discovered that the reality we all experience is a hologram. Eastern philosophies and Western spiritual movements have said the same thing, they just couldn't put it into one word. I reached the right level of consciousness with this information, where I created the holo operating system within the framework of a 20-year meditation that was simultaneously:

Education - Learning
Healing - Cure
Experience - Adventure
Research - Development

If you think about it, the meaning of life is right in front of you. The ÉlményPark Holo Operating System is not a god and not with you, because your opponents can use it. If there is a god, he can now play in it like any other player, because the separation of the admin and game levels now allows it. Now listen carefully, because I'll briefly tell you how to play this game. Briefly, because I don't want to deprive you of the pleasure of discovery, and because I believe that just enough information is ideal.


If the world is a hologram, the scientists who call it a simulation may be right. But I have come to realise that it is much more than a simulation. In my scientific research into the spiritual world, I have come to realise that it has characteristics that are the result of conscious design. In exploring these features, such as karma, or rules such as sacral and secular power cannot be in the same hand, certain information can only be transmitted in verse, I came to the conclusion that life has been a holographic video game, and on the physical plane we are the characters of this game.

Then I went even further in my meditations. I did hologram research, dream research, death research and collected so much data that I created the ÉlményPark (Experience Park). I gave it this name so that its title would best express how it makes sense to look at the physical world from a spiritual perspective. Having reached the necessary level of consciousness, I can say:
- if it is a game, it has opened up through certain influences to levels and worlds where it had not been before and therefore was surrounded by many misunderstandings
- if it is a game, all the dimensions that came into contact with it wanted to acquire it
- if it was a game, it had to be unified and find a way to harmonise with life
- if it was a game, it had to remain a game even after the collapse of the dimensional boundaries
- if the hologram was so inherently flexible that it could bring together different worlds of different dimensions stuck together in 3D, as we see on Earth today, then the phenomenon should be seen as an opportunity rather than a problem

First, it is worth clarifying how the worldviews that have emerged so far fit into this. These worldviews have changed over the ages and their character has been determined essentially by which dimension has dominated the world. Before the latest, scientific worldview, humanity underwent a collective amnesia-inducing event, so we are ignorant of our past and are shocked by new archaeological findings that show humanity to be much older and more evolved than we previously thought. But we live in an age of scientific and technological breakthroughs, where the rational hemisphere of our brain dominates the world. In this situation, there are untapped opportunities beyond the expectation of wonder to use the potential of your mind in your daily life. Although what you believe in the hologram is what you have, knowing certain things can also give you the belief you need.


Many say it, yet few understand it. This is true of almost everything about spirituality, but in this case I am talking about the mirror nature of the world. The power of reality and the perspective of individual consciousness make it very difficult for us to transmit information about ourselves, because although it is collective information, it can operate at the level of the individual. Collective information can be the internet, which reflects back to us the consciousness network, but for the individual it would be computer adventure games that would be really important. If you've seen such games, it seems obvious to you that a character does not have the perspective of a player playing with him/her. You can immediately imagine who that superior self might be. It is also clear that in this player perspective, elements might be related to each other that are unimaginable from the character's perspective. In this life-game, there are just as much magical objects (which is nothing more than holographic information placed on them) and just as much opportunity to develop a character. But most of the characters are stuck in their beliefs in reality, which is not necessarily a bad thing, because it both protects them from much of the magic, but also limits their ability to achieve their dreams.

In the hologram, you can control this game called life with your mind. It all depends on what you know and believe about the world. These two things determine the possibilities of your position in the game. In reality, a person is enveloped in an invisible world, a stream of energy fibres that you yourself open and close, for example by adding or deleting someone from your Facebook list. You watch a film, read a book and you're in touch with other people, and the channels you open are a flow of energy and information back and forth. It's useful, it's harmful. When you are living your daily life, your physical life can be affected by these energies, which flow through this invisible network of consciousness in the form of feelings, emotions, thoughts, visions. I have installed the ÉlményPark on this consciousness network, which means that anyone can reach it with their consciousness, and a cleansing program is automatically started, which removes a lot of unnecessary influences from you and of course yours from others. A new game can begin.

The big achievement of the ÉlményPark is that it also organizes your everyday life into hologames that can even have their own rules. If you don't define special rules when designing such a game, you will have general rules until the players agree on changes in the ideas that arise in them. This is because most people will not be aware that the world has changed in this way afterwards, any more than they have been in similar cases before. But this is different in that the goal here was to create a normal world that would remain so for thousands of years regardless of some anomaly that would put the admin power, hitherto called divine, into the hands of players.

The world will be no different than it was before. If you didn't know that this holo game format had started, you wouldn't even notice. You'd probably be looking for reasons, which you'd either find elsewhere or blame on luck. This information is only available from my website and it would be nice if it stayed that way, i.e. only for you who found it for some reason. Because I'm not sure people would be prepared, for example, if I told them that current religions had been put into holo game format... which is perfectly understandable if you want all change to happen over time, at the right pace. So religious people are playing a holo-fantasy game that is being extended to the level of reality. The saints, the angels, are part of this game, as they have always been, with the difference that they will have less influence on those outside the game, because the framework of the holo-game is the limit of these spiritual beings.

You can design hologames too. Pretty much the same way you did before, when you were plotting against someone. But as the games are now running under the ÉlményPark, you're far from certain to be the winner, as there are many factors that can influence that. For example, how good a person you are and how good a person your target is. What level of tasks you perform, if you reach your goal, and what the consequences might be for whom. Who the spectators are cheering for. I would point out that everything is continuing as it has been following the principle that we see with new construction of houses, that they look at where people are treading on the paths before they build the footpaths. The aim is to replace the de facto situation with de iure first, and then with Multiplex Projection change will start everywhere anyway.


Anyone thinking about designing hologames should be satisfied with the information you can find on my website. Because the information you would ask for comes through your own spiritual channels. If one does not trust these channels, it means that one does not trust oneself. So the first task is to build and strengthen your faith in yourself. There is an option where you put everything on automatic. Then you don't actually change anything in your life, you can live your life as you have been living it. It will all be done by your personal spiritual assistant, the MIA, as it does for everyone else who doesn't know about it. What's the difference? You know that you can communicate with him/her/it in your thoughts, even if you think they are just musings.


A

Admin SzintAz Admin Szintre kerülés egyike a legnehezebb dolgoknak, amire egy ember vállalkozhat. A folyamatot olyan állomások jelentik, mint a félelem legyőzése, a hiedelmektől megszabadulás, az agy- és személyiségfejlesztés és olyan előélet, aminek tisztasága biztosítja az ehhez szükséges kompetenciát.

Egyéni út ˙ Holo programozás ˙ Váró

E

Egyéni tudatAz egyéni tudatod határoz meg téged és különböztet meg a többi embertől. A szakirodalomban az Egóval azonosítják és az agyad racionális agyféltekéjén működik. Ennek fejlettsége határozza meg az egyes emberek társadalmi fejlettségét, ugyanis folyton kihívás éri, hogy állandóan tudja tartani az egyensúlyt az egyén és a közösség szempontjai között.

Kollektív tudat

Egyéni útA felemelkedés azt jelenti, hogy a tudatod az egyén felől fokozatosan közelít a kollektív tudat felé. Ezért az egyéni út a megfelelő kollektív környezet megválasztására való törekvést jelenti.

MIA ˙ Holo Játék

ÉlményParkTeljes nevén ÉlményPark 3D vetítésre képes Holo Operációs rendszer. Felhasználói egyes szám első személyben érzékelik a valóságot, ami a fizikai síkot és az ahhoz köthető álomtartományokat jelenti. Ez egy olyan spirituális keretrendszer, ami a linux filozófiájával a felemelkedés során biztosítja a szükséges környezetet elsősorban az egyéni úton járók számára. Feltelepítve az emberiség tudathálójára, ezért bárki számára gondolatban elérhető.

Egyéni út ˙ Holo programozás

F

Földi MennyA felemelkedés során jelentkező problémák megoldása az, hogy létrejött három tudati zóna, aminek egyike a Földi Menny azoknak, akik a felemelkedés után is szeretnének saját döntéseket hozni. Ha van szabad akaratod, amivel döntéseket hozhatsz, akkor a Földi Mennyt más néven Holo Játékoknak nevezhetjük, ahol az egyik feladat a saját célok mellett az együttműködés és a csapatban gondolkodás tanulása lesz.

Realitás Szimuláció ˙ Holo Show

FrissítésA frissítések célja önmagad aktualizásálása a jelen folyamatokhoz. Erre azért van szükség, mert egyrészről a tested közben játékban van, amit bármikor érhetnek az ebből érkező hatások, másrészről a változatlan külvilág ellenére a tudatod pozíciója változhat. Bár ezeknek a frissítéseknek a kezelését átadhatod a MIA-nak, te is megteheted 'manuálisan', ha gondolatban frissítesz vagy elképzelsz egy ilyen gombot, amit képzeletben megnyomsz.

Hullámfrissítés ˙ MIA

H

Holo AppA mágiát elvégzi helyetted a spirituális keretrendszer, hogy te csak a játékra vagy a feladatvégzésedre koncentrálj. Neked csak el kell indítanod őket, de akár az egészet átadhatod a MIA-nak is, attól függően, mennyire akarsz ennek részleteibe belemélyedni.

Holo Install ˙ Holo Játék ˙ hStore ˙ Holo App ˙ MIAHolo Film
Más néven Realitás Szimuláció. Két fő területe van. Az egyik az, hogy a célt kitűzők azt ne legyenek képesek elhibázni. A másik azoknak a szellemi lényeknek lett létrehozva, akik csak meg akarják tapasztalni a fizikai világot.

Realitás Szimuláció ˙ Holo Játék


Holo InstallModern ezotéria. Előre leprogramozott olyan üres keretrendszerek, amiket te töltesz meg tartalommal. Vagy a tudatoddal lehívod magadnak a tudahálóról, vagy a fizikai síkon a beavató képek mögé fókuszálsz a szemeiddel és így eljutva a holografikus szinte feltelepíted magadra.

Holo App ˙ hStore ˙ Távbeavatás


Holo JátékAmikor eleresztesz egy szándékot, célt tűzöl ki magad elé vagy megtervezel valamit, elindítsz egy holo játékot. A mindennapi életedben sok ilyen holo játékban játszhatsz egyszerre, amit indíthatsz te, indíthat rád más vagy akár véletlenül is belekerülhetsz a sors okán, vagy azért, mert rendelkezel bizonyos adottságokkal vagy képességekkel. Ezzel nem történik más, mint amit eddig történt, ám így lehetőséged van rendszert vinni bele.

Műfaj ˙ Földi Menny ˙ Holo Játék


Holo programozásA holo programozás a precíz álmodást jelenti, amiben az elemek logikus rendszerben állnak össze. Két fő területe van, a rendszerfejlesztés és a tartalomfejlesztés.

Rendszerfejlesztés ˙ Tartalomfejlesztés


Holo ShowA leggyakoribb Holo Show-k a kiesős, kiszavazós vetélkedőműsorokra hasonlítanak. Azért jött létre, hogy az eltérő síkokon élő és létező játékosok össze tudják egymással mérni ügyességüket, képességeiket és bátorságukat. Ez az egyetlen felület, ahol érdemben találkozhatnak egymással a Földi Menny és a Realitás Szimuláció lényei.

Holo Fim ˙ Holo Játék


Holo sugárzóKülönleges képességgel létrehozott saját találmány, melynek lényege az, hogy a magasabb dimenziós regzések egy sík felületről is rezegjenek. Ez által lehetővé válik az, hogy a világ bármely pontján lehívd magadnak ezeket a rezgéseket, így nincs szükséged a személyes találkozásunkra. Ha a szemeiddel a kép mögé fókuszálsz, a holografikus szintre jutsz, ahol a beavatás azonnal eljut hozzád.

Holo Install ˙ Távbeavatás


hStoreA tudatod a böngésző, amivel gondolatban le tudsz hívni magadnak olyan holo appokat, amiket elindítva rendelkezésedre állnak a feladatvégzésedhez szükséges kellékek. Minden olyan, ahogy azt a mobiltelefonoddal megszoktad. Egy forradalmi fejlesztésemnek köszönhetően ezekhez bármikor, bárhol hozzájutsz a fizikai síkról is akár a világ másik felén, ha felkeresed a weboldalt, ahol sok ilyen app holo install verzióját megtalálod.

Holo App ˙ Holo Install ˙ Holo Játék ˙ hStoreHullámfrissítés
A magasabb dimenziós relációk és a 3D idővonal összehangolására időnként végigfut a tudathálózaton egy hullámfrissítés, ami szinkronizálja a folyamatokat. Az ilyen hullámfrissítések azok, amik elindítják a szükséges változásokat, amik a rendszer felől érkeznek vagy a saját szándékaid teremtették azokat.

Holo Játék

I

IdővonalAz idővonal egy képzeletbeli egyenes, amin meghatározható a mindenkori jelen, valamint a múlt és a jövő is.

Holo Játék

J

Játék SzintA Játék Szint a külvilággal kapcsolatos és a mindennapi életünket jelenti. A legtöbb olyan ember, akik tenni akarnak a világért és ezért valamilyen szintű áldozatot hoznak, már biztosan ennek a Játék Szintnek valamelyik admin fokozatában vannak.

Holo Játék ˙ Tartalomfejlesztés ˙ Váró

JátékosNem igaz az a feltételezés, hogy akit nem érdekel a spiritualitás, az elveszett ember, ugyanis minden játék célja a játék, ami nem megy játékosok nélkül. Ha mindenki admin lenne, senki sem játszana és az életünk nagyon unalmas lenne. Nem beszélve arról, ha senki sem dolgozna, attól összeomlana a világgazdaság és nem lenne ott a sarki boltban a kaja. A játékos tehát egy nagyon fontos szerep, amiért a külvilág tulajdonképp létezik.

Holo Játék

Jogosultsági rendszerA tudathálózaton futó ÉlményPark Holo Operációs Rendszer egyik alapköve, ami az objektív és szubjektív szempontokat figyelembe véve menedzseli a spirituális hatalomkiosztást.

Holo Játék ˙ Holo Install ˙ Távbeavatás

K

Kollektív tudatA kollektív tudat az emberi agy intuitív agyféltekéjén aktív. Mivel világunk szélsőségesen a valóságban él, ezt a területet a tudomány kutatja, de létezését még nem sikerült egyértelműen bizonyítani. A terület azért nevezhető ingoványosnak, mert ez a hit birodalma, valamint innen eredeztethetőek a megérzések és a különleges képességek is.

Egyéni tudat

M

MandalaMint ahogy az emberek már az elektromosság feltalálása előtt is használtak gépeket, a hologram felfedezése előtt is létrehoztak holografikus platformot.

Holo Install ˙ hStoreMIA
Spirituális asszisztens, olyan, mintha egy R2 lenne a fejedben, aki a különféle tartományok felé 3PO-ként kommunikál. Rá lehet bízni olyan feladatokat, amiket egy irodában is rá lehetne bízni az asszisztensre. Az olyan embereknél, akik nem hisznek a spirituális világ létezésében, alkalmazkodva ehhez teljesen automatán működik. Tudatosan használva gondolatkommunikációval elérhető és egy téged tükröző személyiségként viselkedik.

Személyes ÜgyfélkapuMűfaj
Mivel a holo játékok az Élet filmjei is egyben, meg lehet változtatni és határozni azok műfaját. Ezzel tanulni is lehet, mivel a műfajváltoztatásod hatással lehet mások terveire és egy ilyen művelet is kibillentheti a veled szemben ható szándékokat addigi íveikről. Célszerű az elején gondolatban átadni ezeket a MIA-nak.

MIA ˙ Holo Játék

R

Realitás SzimulációA történések teljesen kötött forgatókönyvek alapján valósulnak meg, semmi sem történhet bennük véletlenül. Ám a szereplők ebből semmit sem vesznek észre a szabad akarat rendkívül hiteles illúziója miatt.

Holo FilmRendszerfejlesztés
Komoly elhivatottságot igénylő, 10 éves időléptékű meditációs tevékenység, amiben minimális a külvilág fontossága. Az erre jelentkezés önmagadban történik, ami nem garantálja a sikert, ugyanis sokkal könnyebb erről álmodozni, mint kiállni a próbáit.

Holo programozás ˙ Admin Szint

S

Személyes ÜgyfélkapuHa játék közben olyan kérdés vagy körülmény lépne fel, amire a MIA nem képes választ adni, azt a mindenki számára gondolatban elérhető Személyes Ügyfélkapun át lehet feltenni. Ez természetesen feltételezi Ügyfeleink ezen képességét, de ez nem is lehet másképp, ha az ÉlményPark nem tart fenn jelentős méretű fizikai síkú admin jelenlétet.

MIA

T

TartalomfejlesztésA tartalomfejlesztés a Játékkal, azaz a külvilággal kapcsolatos spirituális tevékenységeket jelenti.

Holo programozás ˙Játék Szint ˙ Admin Szint

TávbeavatásA holografikus szinten nem számít a 3D-ben mérhető távolság, ezért két elme között így létrejöhet helytől független, azonnali adatátvitel, kommunikáció és koordináció. Mivel a beavatás a beavató felelőssége, ilyesmit csak úgy lehet online bárki számára elérhetővé tenni, ha előtte elkészítem az ahhoz szükséges garanciarendszert, ami mindenkire vonatkozik és megakadályozza az illetéktelen felhasználást.

Holo Install ˙Holo sugárzó ˙ Jogosultsági rendszer

TudatszintMélysége határozza meg a világgal való kapcsolatod mélységét.

Játék Szint ˙ Admin Szint

V

VáróA Váró egy olyan tudati zóna, amiben a ki- és beléptetés, valamint a szintek közötti átjárás zajlik. Valamint ide kerülnek az ítéletre várók is. Ebben a zónában semmi sem történik. Kviáló tanulásra, önfejlesztésre és a belépési minőségek emelésére.

Játék Szint ˙ Admin SzintA

Admin LevelGetting to Admin Level is one of the hardest things a person can undertake. The process involves stages such as overcoming fear, ridding oneself of beliefs, brain and personality development, and a life history that is pure enough to provide the competence required.

Individual path ˙ Holo programming ˙ Waiting

C

Collective consciousnessThe collective consciousness is active in the intuitive hemisphere of the human brain. Because our world is extremely reality-based, this area is being researched by science, but its existence has not yet been clearly proven. It is a shaky area because it is the realm of belief and the source of intuition and special abilities.

Individual consciousness

Consciousness levelIts depth determines the depth of your relationship with the world.

Game Level ˙ Admin Level

Content developmentContent development means spiritual activities related to the Game, i.e. the outside world.

Holo programming ˙Game Level ˙ Admin Level

E

Earthly HeavenThe solution to the problems that arise during ascension is to create three zones of consciousness, one of which is the Earthly Heaven for those who wish to make their own decisions after ascension. If you have the free will to make decisions, Earthly Heaven can also be called the Holo Games, where one of the tasks will be learning to work together and think as a team, in addition to setting your own goals.

Reality Simulation ˙ HoloShow

ÉlményParkFull name ÉlményPark 3D projection capable Holo Operating System. Users experience reality in the first person singular, which means the physical plane and its associated dream realms. It is a spiritual framework that provides the necessary environment for ascension, especially for those on an individual path with the linux philosophy. Installed on the consciousness of humanity, it is therefore available to anyone in thought.

Individual path ˙ Holo programming

Entitlement systemIt is one of the cornerstones of the ÉlményPark Holo Operating System running on the network of consciousness, which manages the distribution of spiritual power taking into account objective and subjective aspects.

Holo Game ˙ Holo Install ˙ Remote initiation

G

Game LevelThe Game Level is about the outside world and our everyday lives. Most people who want to do something for the world and make some level of sacrifice to do so are probably already in some admin grade of this Game Level.

Holo Game ˙ Content development ˙ Waiting

GenreAs holo games are also films of Life, their genre can be changed and defined. This is also a learning experience, as your genre change can affect the plans of others and such an action can tip the balance of intentions towards you from the way they were. It is advisable to convey these to MIA in thought at the outset.

MIA ˙ Holo Game

H

Holo AppThe magic is done for you by the spiritual framework, so that you can concentrate on the game or on doing your tasks. You just have to start them, or you can hand it all over to the MIA, depending on how much you want to get into the details.

Holo Install ˙ Holo Game ˙ hStore ˙ Holo App ˙ MIAHolo Film
Also known as Reality Simulation. It has two main areas. One is to ensure that those setting the goal are not able to miss it. The other is for those spiritual beings who just want to experience the physical world.

Genre ˙ Earthly Heaven ˙ Holo Game


Holo InstallModern esotericism. Pre-programmed empty frameworks that you fill with content. Either you draw them from the net of consciousness with your mind, or you focus your eyes behind the initiating images on the physical plane. That's how you get to the holographic level and install it in yourself.

Holo App ˙ hStoreHolo Game
When you set an intention, set a goal or plan something, start a holo game. In your daily life, you can play many of these holo games at once, which can be started by you, started by someone else, or even accidentally by fate or because you have certain gifts or abilities. This is no different to what has happened before, but it gives you the opportunity to bring a system into it.

Reality Simulation ˙ Holo Game


Holo programmingHolo-programming is the precise dreaming in which the elements are put together in a logical system. It has two main areas, system development and content development.

System development ˙ Content development


Holo radiatorIt is a self-invention with a special ability to vibrate higher dimensional vibrations from a flat surface. This makes it possible to draw these vibrations from anywhere in the world, so you don't need to meet us in person. If you focus your eyes behind the image, you will be taken to the holographic level where the initiation will come to you immediately.

Holo Install ˙ Remote initiation


Holo ShowThe most common Holo Shows are similar to elimination quiz shows. They were created to allow players living and existing on different planes to test their skills, abilities and courage against each other. It is the only platform where the creatures of Heaven on Earth and the Reality Simulation can meet in a meaningful way.

Holo Fim ˙ Holo Game


hStoreYour mind is the browser you can use to mentally call up holo apps that, when launched, provide you with the tools you need to get the task done. Everything is as you're used to with your mobile phone. Thanks to a revolutionary development of mine, you can access them anytime, anywhere on the physical plane, even on the other side of the world, by visiting the website where you'll find holo install versions of many of these apps.

Holo App ˙ Holo Install ˙ Holo Game ˙ hStore

I

Individual consciousnessYour individual consciousness defines you and sets you apart from other people. In the literature it is identified with the Ego and operates in the rational hemisphere of your brain. The development of this brain determines the social development of each individual, as it is constantly challenged to maintain a constant balance between the individual and the community.

Collective consciousness

Individual pathAscension means that your consciousness is gradually moving from the individual towards the collective consciousness. Therefore, the individual path means striving to choose the right collective environment.

MIA ˙ Holo Game

M

MandalaJust as people were using machines before the invention of electricity, they were creating holographic platforms before the invention of the hologram.

Holo Install ˙ hStoreMIA
Spiritual assistant, it's like having an R2 in your head, communicating to the different domains as a 3PO. It can be assigned tasks that could be assigned to an assistant in an office. For people who don't believe in the existence of the spiritual world, adapting to it is completely automatic. Used consciously, it can be reached by thought communication and acts as a personality that reflects you.

Personal Client Gate

P

Personal Client GateIf a question or circumstance arises during the game that MIA is unable to answer, it can be raised through the Personal Client Gate, which is available to everyone. This of course assumes the ability of our Clients to do this, but it cannot be otherwise unless the ÉlményPark maintains a significant physical plane admin presence.

MIA

PlayerIt is not true to say that anyone who is not interested in spirituality is a lost man, because the purpose of any game is to play, and that cannot be done without players. If everyone was admin, no one would play and our lives would be very boring. Not to mention that if nobody worked, the world economy would collapse and there would be no food in the corner shop. So the player is a very important role, which is why the outside world actually exists.

Holo Game

R

Reality SimulationThe events take place according to completely predetermined scenarios, nothing can happen by accident. But the characters do not notice any of this because of the highly credible illusion of free will.

Holo Film

Remote initiationAt the holographic level, distance in 3D is not a factor, allowing instantaneous, location-independent data transfer, communication and coordination between two minds. Since the initiator is responsible for the initiation, the only way to make such a thing available to anyone online is to put in place a guarantee system that applies to everyone and prevents unauthorised use.

Holo Install ˙Holo radiator ˙ Entitlement system

S

System developmentMeditation activity requiring serious dedication over a 10-year time scale, with minimal emphasis on the outside world. The application for this is done within yourself, which does not guarantee success, as it is much easier to dream about it than to go through the trials.

Holo programming ˙Admin Level

T

TimelineA timeline is an imaginary line that defines the present, past and future.

Holo Game

U

UpdateUpdates are designed to update yourself to current processes. This is necessary because, on the one hand, your body is in play and can be affected at any time by the influences of this, and on the other hand, your position of consciousness can change despite the unchanging outside world. Although you can delegate the management of these updates to the MIA, you can also do it 'manually' by refreshing in your mind or by imagining a button that you press in your imagination.

Wave update ˙ MIA

W

WaitingThe Waiting is a zone of consciousness in which check-in and check-out and transitions between levels take place. It is also where those awaiting judgement are placed. Nothing happens in this zone. It is a quintessential learning, self-improvement and raising of entry qualities.

Game Level ˙ Admin Level

Wave UpdateTo synchronise the higher dimensional relations and the 3D timeline, a wave update periodically runs through the consciousness network, synchronising the processes. Such wave updates are what trigger the necessary changes that come from within the system or are created by your own intentions.

Holo Game